Interfering Protein - Time After Time

Leda naturligt

När man försöker sig på chefsjobb så kan man komma fram till att man har en fallenhet inom detta eller att man har det svårt. Ja, att leda utan att vara chef kan verkligen vara ett problem som många ställer sig inför och när man väl blir chef så känner man att man kanske inte riktigt klarar av detta. Men jag får för mig att man skall göra allt man kan för att samtidigt också kunna få den erfarenheten som man har för att på det sättet också kunna komma fram till att det mer handlar om en enkel lösning snarare än att man bara tar på sig ett ansvar och sedan inte gör det.