Interfering Protein - Time After Time

våra skolbarn

Vi har tre barn som går i skolan och vi har lärt dom att både vara individer och att en skolklass är som ett team. Lärarna arbetar med teamutveckling och med att se varje barn som individ. Detta gör att dom som vuxna lärt sig att samarbeta och att stå själva för vad dom gör. Jag tycker att detta är bra och önskar att alla lärare och skolor arbetade som dom gör i vår skola. Men tyvärr så finns det skolor där barnen liksom bara sitter av sin tid eller ser skolan som en tävling i att vara bäst och det är inte så bra det!